STYLING スタイリング

ポーカーフェイス 名古屋店

NAGOYA_CHESWICK_BG_01.jpg

 

NAGOYA_CHESWICK_BG_02.jpg

 

「OLIVER PEOPLES」

 

model:CHESWICK

color:BG

price:¥40,000+tax

ポーカーフェイス 名古屋店

NAGOYA_MALDEN_DBR_01.jpg

 

NAGOYA_MALDEN_DBR_02.jpg

 

「OLIVER PEOPLES」

 

model:MALDEN

color:DBR

price:¥39,000+tax

ポーカーフェイス 名古屋店

NAGOYA_BALLARD_BKG_01.jpg

 

 

 

NAGOYA_BALLARD_BKG_02.jpg

 

「OLIVER PEOPLES」

 

model:BALLARD

color:BK/G

price:¥39,000+tax

ポーカーフェイス 町田店

MACHIDA_DAYTIME_P_01.jpg

 

MACHIDA_DAYTIME_P_02.jpg

 

「OLIVER PEOPLES」

 

model:DAYTIME

color:P

price:¥44,000+tax

ポーカーフェイス 町田店

MACHIDA_MALDEN_AG_01.jpg

 

MACHIDA_MALDEN_AG_02.jpg

 

「OLIVER PEOPLES」

 

model:MALDEN

color:AG

price:¥39,000+tax